Kompensasjonskalkulator

Regjeringen tilbyr en kompensasjonsordning til bedrifter som lider økonomisk som følge av korona-krisen. Ordningen dekker opptil 90% av virksomhetens faste kostnader. Finn ut hvor mye du kan få i kompensasjon.
Tilbake

Hvilken måned beregner du støtte for?

Hva har du normalt hatt i omsetning i {{ formData.selectMonth }}
Eks:
Hvis du ikke hadde omsetning i 2019, bruk gjennomsnittet fra januar og februar.
Hvis du har hatt ujevn omsetning fra måned til måned, bruk tall fra samme måned i fjor.
Hvis du har stor vekst siden 2019, bruke snittet fra januar og februar.
Hva har din omsetning vært i {{ formData.selectMonth }} 2020
Ditt omsetningsfall har vært
Er du pålagt å stenge?
Hva er dine faste/uunngåelige kostnader?
Eksempel på uunngålige faste kostnader kan være disse postene i næringsoppgaven:
 • 6300 Leie lokaler
 • 6340 Lys, varme
 • 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning o.l.)
 • 6995 Elektrinisk kommunikasjon
 • 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler
 • 7490 Kontigenter
 • 7500 Forsikringspremie
 • 8150 – 8050 Annen rentekostnad – Annen renteinntekt (nettobeløp)
Du kan søke om denne summen
Totalt
{{error}}

Om erstatningsordningen

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte selskaper i Norge, med noen unntak:
 • Finanstjenesteindustrien
 • Produksjon, overføring og distribusjon av strøm og vannforsyning
 • Gjenvinning av olje og gass
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enmannsforetak der virksomheten er eierens viktigste inntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller konkursbehandling

Forbehold om kompensasjonskalkulatoren

Utregningen i støtteordningskalkulatoren tar utgangspunktet i regjeringens informasjon som ble presentert 3.april. Vår beregningsmodell er enklet laget og vil passe de fleste. Dersom det er vurderinger som må taes anbefaler vi deg å kontakte regnskapsføreren din eller oss for bistand.